Tekster av Thomas Hestvold
Tekster om Thomas Hestvold


Hvor ofte er det mulig å dø?

Enda mer om maleriets helsetilstand i 2002.
(Innlegg i Morgenbladet jan. 2003)

Sterke uttrykk for et svekket maleri.

Katalogtekst av Øystein HaugeHvorfor lage et maleri?

Foredrag Bomuldsfabriken 2002


 

Og hva med oppvasken? 

Innledning på seminaret "Kunsthånverk hva nå?" nov. 08